Pseudoklasser

Pseudoklasser är klasser som beror är en klass som definierar ett speciellt tillstånd för ett element. Tex

om du för musen över en länk

tilldelar en färg beroende på om du besökt en länk

om du behöver välja ett element som tex är först på en sida

 

 

 

Här finns en länk på hur du kan göra