Slutuppgift Arkitektur och Samhällsbyggande

Villaområdet i Riksten

Du ska planera och visualisera ett villaområde i Riksten tillsammans med ritningar till en villa.

Uppgiften innehåller:


E -> D

 

$1·        Planera ett villaområde som fungerar (samhällsbyggande)

$1·        Rita ett hus till det villaområdet i Revit (arkitektur)

$1·        Visualisera hus eller villaområde med arkitektmodeller (arkitektur)

$1·        Förklara översiktligt hur du har tänkt. (båda)

$1·        Få med hållbarhetskriterierna i ditt projekt. (båda)

 

C -> A

$1·        Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till området. (samhällsbyggande)

$1·        Du dokumenterar hur du har tänkt. (båda)

$1·        Arkitektmodeller är genomarbetade. Det betyder till exempel. Inte kladda med lim, rätt skala, utskrivet med CubeX. (arkitektur)

$1·        Du förhåller dig till detaljplanen och Botkyrkas översiktsplan när du löser uppgiften. (båda)

$1·        Husritning är korrekt och fackmannamässigt utförd (arkitektur)

$1·        Trygghet. Är boende och miljöer utformade för att skapa trygghet hos invånare (båda)

$1·        Du har tänkt på miljöaspekter vid materialval till huskonstruktion (samhällsbyggande)

$1·        Villaområde och hus passar in i omgivningen, ramverk, solstudie, lukter och buller. (arkitektur)

$1·        Du kan tydligt presentera din idé till villa genom en säljande bild utförd med sketchup och Vray och PhotoShop. (arkitektur)

  1. Gestaltning. Du har visat omsorg vid skapandet av modeller och visualisering. (Båda)

$1·        Du har en tanke med hur ditt villaområde passar ihop med Riksten och invånare trivs. (samhällsbyggande) 
(hållbarhetskriterier, avstånd till service, avfallshantering och annat vi har gått igenom under kursen)