Översikt taktäckningsmaterial

Tegelpannor
Allmänt: Tegelpannor förekommer i många kulörer och nyanser, även med glaserad yta. Det finns både en- och tvåkupiga pannor, falsat och ofalsat tegel samt särskilda pannor för flacka tak. Vanligast är tvåkupiga pannor som är enklast att lägga. Väljer du ofalsade tegelpannor, såsom klassiska ”Vittinge”, bör taklutningen vara minst 22 grader.

Fördelar: Lång livslängd och ”behåller sin patina”, i synnerhet ofalsat tegel. Begagnade pannor kan ofta hittas på annons.

Nackdelar: Dyrare än betongpannor. Kräver stor noggrannhet vid läggningen, särskilt ofalsat tegel är svårt att få tätt.

Betongpannor
Allmänt: Betongpannor är det vanligaste taktäckningsmaterialet idag och finns i olika färger och former (enkupiga, tvåkupiga och platta). Pannorna klarar en taklutning ner till 14 grader. Till skillnad från klassiska tegelpannor har betongpannor exakta mått. Förr i tiden var betongpannor tunga, men har idag ungefär samma vikt som tegelpannor.

Fördelar: Lång livslängd, mycket frostbeständiga och betydligt billigare än tegelpannor. Också lättare att lägga själv. Stort utbud på tillbehör.

Nackdelar: Anses inte lika vackert som tegel.

Plåt 
Allmänt: Tak av plåt, stål och aluminium har blivit allt mer populärt de senaste decennierna. Finns i en mängd utföranden, till exempel bandtäckning med slät plåt och profilerade plåtpannor. De senare kräver vanligtvis en taklutning på minst 14 grader. I kustklimat rekommenderas aluminium som inte påverkas av saltvindar. Tjockleken och ytbeläggningen på plåttaket har stor betydelse för livslängden.

Fördelar: Ett lätt material som anses underhållsfritt minst 25 år.

Nackdelar: Ytbehandlad plåt bör målas om. Bandtäckning kräver en plåtslagare vid läggningen.

Papp och shingel
Allmänt: Papptak, impregnerat med asfalt eller tjära, är vanligt på flacka tak. Ytpapp på rulle är lämpligt för gör-det-självaren. Taket bör rengöras från mossa och skräp och kan med rätt skötsel hålla i över 20 år.

Shingel är en senare tids taktäckning bestående av formskurna, självklistrande glasfiberplattor som impregnerats med asfalt. Plattorna är lätta, beständiga mot fukt och passar de flesta hustyper.

Fördelar: Lätt material och billigt. Fungerar bra på flacka tak. Shingel brukar beskrivas som ”det perfekta gör-det-sjäv-taket”

Nackdelar: Papptaken måste underhållas med en kompletterande takmassa på sikt. Behöver som regel bytas efter 20-30 år.

Fibercementplattor
Allmänt: Takmaterial av fibercement har numera ersatt eternit, som innehöll asbest. Plattorna finns i olika utförande, bland annat tegelrött vågformade eller skifferliknade. Storleken på plattorna är i regel större än vanliga takpannor, vilket gör att takläggningen går snabbare.

Fördelar: Lätt och miljövänligt material som klarar låglutande tak ned mot 14 grader, i vissa fall ännu lägre.

Nackdelar: Plattorna fästes med skruvar, vilket innebär att de kan vara svåra att byta ut vid skador.

Gröna tak
Allmänt: Gräs, torv och vass har använts som taktäckningsmaterial långt tillbaka i historien. Idag ökar intresset för gröna tak, i synnerhet torv- och sedumtak men också stråtak av halm. Torvtaken är beväxta med gräs medan sedumtak består av en matta med härdiga fetbladsväxter. För sedum bör taket ha ett ordentligt tätskikt och lutningen avgör om man behöver ett dränerande eller fukthållande underlag.

Takläggningen kräver som regel en fackman.

Fördelar: Isolerar och skyddar taket. Pittoreskt och miljövänligt.

Nackdelar: Hög kostnad för takläggning. Kräver viss skötsel: gödning och klippning (torv). Endast sedumtak är brandklassat.

Plasttak
Allmänt: Plasttak finns att köpa som kanalplast eller som korrigerad plast och används i synnerhet för oisolerade uterum och altaner. Själva plastmaterialet kan variera, men vanligast är det tåliga materialet PVC. Brukar ha en garantitid kring 10 år.

Fördelar: Billigt och lätt att lägga själv. Ljusgenomsläpplig och klarar UV-strålning bra.

Nackdelar: Kort hållbarhet. Svårt att reparera skador. Kräver regelbunden rengöring.