Det här projektet omfattar centrala moment i kurserna

Hållbar Samhällsutveckling

  • Presentation  
  • CAD 
  • Praktiskt Fallstude

Arkitektur

  • Gestaltning av byggnader
  • Byggprocessen
  • CAD

Miljö- och energikunskap

  • Praktiskt fallstudie
  • Naturligt ekosystem som inspiration för teknikutveckling
  • Rening och avfallslösningar
  • Energi och resurseffektivisering