Hållbart Samhällsbyggande

Arkitektur Hus

 

Vecka

Hållbar

Ark

Övrigt

5

CAD

 

Rita CAD-modeller och skriva ut.

 

Planera villaområdet.

 

Revit

Plushus och Passivhus

 

6

 

CAD-modeller 

Planera villaområdet.

Revit

 

7

CAD-modeller.

Genomgång Villaområdet

Revit

Ritteknik hus

 

8

Genomgång av ekologiskt byggande. Material.

 

Färdig med hus och ritningar.

Arkitektprovet kommer ut.

9

SPORTLOV

10

 

Genomgång av Arkitekturmodeller

 

Modell av området i papp/annat material.

 

Husmodell i Papp

 

11

 Modell

Husmodell i Papp

 

12

 Modell

Genomgång av omgivning.

Forskning om trygghet

 

Husmodell i Papp

 

13

 Modell

 

 

Dokumentationen

 

 

Husmodell i Papp Färdig.

 

Byggportalen ekologskt byggmaterial.

 

 

 

14

 Modell

 

Energilösningar till området

 

-Fjärrvärme och alternativ

 

 

SketchUp V-ray

Visualisering

 

15

 

PÅSKLOV

 

16

 Miljökonsekvensbeskrivning

 

Villaområdet modeller bör vara färdig caddade och CAM-behandlade i Cube-X

PhotoShop

 

17

 

Villaområdet

 

Hus till området bör vara färdigutskrivna och utplacerade.

 

Dokumentation

PhotoShop

 

 

 

 

Dokumentation

 

18

 

Hur du håller en vettig presentation.

 

19

 

   

20

 REDOVISNING

21

Betygsprat

   

22

AVSLUTNING