Inför provet

På provet kommer jag att testa hur väl du kan använda inventor för att skapa modeller. För C+ tittar jag även på hur skisserna är utförda, dvs är den constrainad där det behövs.

 

Se till så att du behärskar de här för ett e.

Extrude. Endsast enkelt, dvs du kan använda verktyget i dess grundform.

  • Revolve
  • Fillet
  • Shell
  • Pattern

Du kan använda dig av någon form av constraints, men det är inte nödvändigt att skapa en fully constrained sketch.

 

Se till så att du behärskar de här för ett c.

Du behärskar även

Loft

Sweep

Hole.

Din skiss är fully constrained men saknar intelligens.

 

Se till så att du behärskar de här för ett a.

Du behärskar alla verktyg som vi arbetat med i Inventor. Du kan också använda dem på ett sådant vis att du effektivt kan skapa dina modeller. Med effektivt menas att du kan utnyttja tex extrudes to next vid behov.

Du klarar också att använda verktyg för att lösa problem på ett nytt sätt.

Din sketch är fully constrained med intelligens.

Du arbetar effektivt. Effektivt är att tänka på att det blir enkelt att modifiera din modell vid behov och att du inte utför dubbelt arbete. (använd pattern och mirror vid behov tex)

 

Här har jag lagt upp en sammanfattning av constraints i inventor

Här hittade jag en sammanfattning på youtube om Inventors constraints

För tutorials kolla min sida eller sök på youtube.

 

Exempel på provuppgifter med betyget C-A