Planering Konstruktion

Vecka

Moment

Uppgift

7

CAD 2 Assambly

Boxen

8

Assambly

Pallen

Assembly Eget (Mindre projekt)

9

SPORTLOV

10

Simluering hållfasthet/

Assembly

Bordet

Nattugsbordet

11

Assambly 

 Nattugsbordet

12

Assambly

 Nattugsbordet

13

PÅSKLOV

14

LEAN, produktionsfilosofi

 

15

Slutprojekt (ritteknik)

BOM

Konstruktionsritning

 

16

   

17

   

18

 CAD-prov för högre betyg  

19

SLUTPROJEKT FÄRDIGT

20

Betygsättning