CAD tutorials

C

Rectangular och Circular pattern

https://www.youtube.com/watch?v=0T0rg__dYgc

A och B

De här tutorial lär dig att använda de lite krångligare solidmodelleringsverktygen men på ett nytt vis.

Loft med centerline

Den här tutorial visar hur du använder Loft men med centerline för bättre funktionalitet när man behöver en loft där objekt böjer sig.

https://www.youtube.com/watch?v=1lWKqYzDUME

Sweep med pattern

Det här är en grundtutorial som visar Sweep och patterns.

https://www.youtube.com/watch?v=eibh8Mn_eY4

Varied fillet

Här lär du dig hur du längs en kurvas längd kan variera hur mycket en fillet rundar av en kant.

https://www.youtube.com/watch?v=0T0rg__dYgc