Konstruktion

I den här kursen kommer du att lära dig om hållfastheter, CAD och att göra en ritning enligt standard.

Vi kommer också att kunna skapa produkter med hjälp av 3D-skrivare och cnc-fräs. 

Går det att producera på ett klimatsmart vis och samtidigt ha ekonomi i produktionen?

Du kommer efter kursen bla att kunna;

Skapa konstruktionsritningar.

Hantera  Autodesk Inventor 2013 pro

Enklare CAM program och därme kunna skapa modeller med cnc-fräs och 3D-skrivare

 

Här är skolverkets kursplan