Information som är bra att ha.

Här är sidan om hela området

 

Här står det om området (hållbart samhälle) och utseende på husen.(arkitektur)

Här står det om problem som buller och om Botkyrkas översiktsmål.

(Om parker och torg)

 

Om passivhus

klimat

Mest hållbart samhällsbyggande

Rita grovt ut var ni vill placera ert kvarter och hur det ska se ut. Använd A3 och rita ungefär. 

Vägar och hus behöver vara placerade.

 

Skissa på hur ni löser området

Kringhus till bostäder som grillplats, cykelförråd, lekplats eller annat.

Gräsmattor och buskar och grönt?

Infrastruktur (bil, cykel, gångare)

Service

(energi)

Parkering

Eventualla skuggor (vi kan kolla i sketch up ifall ni ska ha högt hus)

(Affärer caféer restauranger)

Annan rekreation

Offentlig plats som torg?

 

Mest Arkitektur

Hur ser området ut runt din villa? Utnyttjar du den omkringliggande platsen?

Passar din villa in?

Finns det någon historisk dimension?

Har du tänkt på den ekologiska hållbarheten vid ditt hus?

 

 Här finns det samlat om ekologiska byggmaterial

Det här går in på båda

Ekologiskt och Ekonomiskt och Socialt.

 

 

Betygskriterier

Även då en del av uppgifterna utförs i grupp kommer du självklart att betygsättas individuellt. De här betygen sammanfattar samtliga moment i två kurser, därför är kriterierna lite fler än vanligtvis.

E

Med lite hjälp skapar du en presentation av ditt villaområde och din villa.

För att presentera området och villan kan du använda sketchup och PhotoShop.

Du har tänkt på att lösa problem runt ditt område utifrån beskrivningen i uppgiften.

Din fysiska modell av villaområdet består i att rita på papper.

Du har en halvfärdig revit-modell som du kompletterat med rita på papper.

C

Du kan självständigt fatta rätt beslut för att skapa en visualisering av ditt objekt. Du kan använda och justera materialen i SketchUp, tex lägga till egna texturer eller ändra befintliga så att det bättre stämmer överens med din idé.

Du kan ha mindre problem med tex att skalan är fel på hus och cutout gubbar.

Du har skisserat förslag på hur du kan lösa problemen med ditt område och kan resonera kring dem.

Du har reflekterat över delar av detaljplanen och hur den påverkar ditt område.

Du har välgrundat resonerat såväl runt hållbarhetskriterier som hur ditt område hänger ihop med planer för Riksten.

Du har fullständiga bygglovsritningar med Revit.

A

Du arbetar självständigt, men får ändå fråga om teknisk hjälp.

Du har arbetat korrekt så att skalorna i din modell stämmer. Modellen är därmed välgjord och detaljerad.

Du löser uppkomna problem, till exempel med svårare modellering i CAD eller kanske revit.

Du åstadkommer en professionell presentation av ditt område och din villa.

Villan är gestaltad på ett säljande vis med PhotoShop och Sketchup med V-ray. Presentationen tar hänsyn till omgivning och det du vill förmedla.

Du har utförligt och nyanserat löst problemen med ditt område och kan därmed ge väl underbyggda argument till varför du har valt de lösningar du valt.

Din visualisering har ett väl utfört PhotoShop/modelleringsarbete där du använt PhotoShop på ett effektivt vis. (effektivt betyder att du lyckas få fram din idé, inte nödvändigtvis att det blir hyperrealistiskt)

Du kan referera och hänvisa delar av ditt projekt till detaljplanen.

Du har välgrundat ocn nyanserat resonerat såväl runt hållbarhetskriterier som hur ditt område hänger ihop med planer för Riksten.

Du har fullständiga bygglovsritningar med Revit inklusiva nybyggnadskarta med träd och annat.