Vem bestämmer

 

Miljömålet för en god bebyggd miljö

En god bebyggd miljö

Idag

 

Vi går igenom hur miljön och samhället påverkas av många små beslut och vilka miljömål som riksdagen har satt upp.

 

Frågor

 • Enskilda uppgifter
 •  
 • Varför tror du att det är lättare att förmå människor att källsortera istället för att sluta använda bil?
  •  
  • Vilka fördelar ser du med ett system där det går att sälja utsläppsrättigheter? Finns det nackdelar?
  •  
  • Varför tror du det är så svårt för FN att enas och sedan få de olika staterna inom FN att följa det man
  • kommit överens om? 
  •  
 • Nämn fem viktiga principer inom svensk miljölagstiftning. Säg också vilken som är viktigast
 • och förklara varför?
  •  
  • Skicka till mig på vklass ELLER förklara hur du har tänkt.
 • Ihop med den som sitter bredvid. Går utmärkt väl att vara själv också.

 

Översiktsplan = Plan som kommuner tar fram hur du tänker sig att kommunen ska se ut om tex 20år.
Det är en vision och behöver inte uppfyllas. Oftast är det snygga bilder med människor som har party.

 • Olika kommuner jobbar olika hårt  för att uppfylla riksdagens miljömål. 
 • Kolla översiktsplanen om du kan se hur olika kommuner har tänkt för att nå miljömål.
 • Du hittar miljömålen på pdf som jag har lagt upp ovan, sidan 30. 

 

Här har du några översiktplaner

Botkyrka

Solna

Sundbyberg

Värmdö

Norra Djurgårdsstaden 

Skicka länken till översiktsplanen åt mig på vklass.

 

Jag delar in er i grupper. Låt någon i gruppen som har en samsung ta bildern.

 1. Ta reda på minst tre saker på skolan som ni anser vara utförd för att spara på miljön. ( plus är det något av det som du retar dig på?)
 2. Finns det något som slösar på miljön i onödan?
 3. Vid behov så går det bra att ta med papper och penna och kontrollera saken.

 

Här har jag lagt upp en pdf om det jag snackar om

Sveriges miljömål