The Case

Planerings- och beslutsprocesser inom samhällsplaneringsområdet.
Infrastrukturella lösningar och tekniska system vid till exempel bostadsplanering och planering av transportsystem.
(Miljökonsekvensbeskrivningar.)
Tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och kvalitativa aspekter på samhällsbyggande.

Skolverket 2012-11-21

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/2.606/2.1153/amnes-och-laroplaner/haal

 

 karta new

Del 1 Fakta

 

Skriv på ett papper och lämna in till mig eller lämna in i V-klass. Det spelar ingen roll.

Ta reda på vad man menar med de här orden. Det räcker att du skriver lite grann så du visar att du vet vad som menas.
  (vad ett ord betyder = Definition)

 • Socialhållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Ekologisk hållbarhet
 • Detaljplan
 • Översiktsplan

 

Du har hjälp av de här länkarna

Här är två länkar som diskuterar social hållbarhet.

http://temfunderingar.wordpress.com/2010/10/11/social-hallbarhet-vad-var-det-detta-betyder-egentligen/

http://www.steg3.se/h%C3%A5llbar-tillv%C3%A4xt-%C3%A4r-det-m%C3%B6jligt

Den här länken är från Sundbybergs översiktsplan. Den förklarar de olika hållbarhetskriterierna
(ekologisk, social, ekonomisk)

http://www.sundbyberg.se/download/18.48180aee13afe80a53d582/1353411345481/Oversiktsplanen_utstallningsforslag_2012.pdf

 

Del 2 Case

Under del 2 har du möjlighet att nå betyg C --> A. Betygskriterier längst ned.

Du ska skriva en översiktsplan där du förklarar hur du har tänkt när du har utformat bebyggelse och annat på din Udde.
Max 5 sidor. Sträva efter att resonera runt det här;

Hållbarheterna

Mijökvalitetsmålen

Särskilt målet för en "God bebyggd miljö"

 

 

 

Villastaden (en god bebyggd miljö)

Någonstans på halvön du ser nedanför ska du bygga ett större villaområde. (senare kommer vi att lägga in andra byggnader). Villaområdet ska 
byggas enligt preciseringarna för en god bebyggd miljö.

Det här ska ingå i villabyn.

 1. Ett kombinerat café och lunchrestuarang.
 2. 40-60 villor.
 3. Tre större villor där varje villa inhyser 4 familjer. (en familj i varje hörn tex)
 4. Ett gemensamhetsutrymme för tex sopsortering.
 5. Ett litet dagis

En god bebyggd miljö

 

Enklare

 • Du ritar med penna på papper i en skala som du tycker passar.
 • Du får med några av målen för en god bebyggd miljö.
 • Du kan därmed resonera runt dina val.

Svårare

 • Du ritar husen och omgivnigen i Sketch-up.
 • Du hittar på ett sätt att visa att husen är varierade, kanske tre olik varianter. (obs du behöver inte modelllera noggrannt)
 • Du kan på ett genomtänkt vis lösa en majoritet av målen för en god bebyggd miljö.

Mycket svårare

 • Du får fram en snygg rendering som på bilden nedan genom att texturera och rendera med v-ray.
 • Därmed kan du examineras även på momntet gestaltning.

 

De här bilderna visar på miljön där du ska lägga in ditt område. Din sista bilden visar hur du kan få fram din visualisering med v-ray.

 

 

Hjälp till uppgiften

 

Översiktsplan

Översiktsplanen för en kommun är en planering ungefär vad man vill åstadkomma i framtiden.
Hur man vill använda mark, vatten och hur den framtida bebyggelsen ska se ut.
Översiktsplanen är som sagt bara en plan och dess innehåll behöver inte genomföras.
Det är däremot lag på att alla kommuner har en översiktsplan.
Du ska alltså skapa en översiktsplan hur du vill placera din lilla stadsdel ska se ut. 

 

Olika intressen

Tex måste du ju tänka på att det ibland finns motstridiga intressen.
De finns ju de som vill bevara stränderna obebyggda för att kunna vindsurfa,
men du tycker kanske att det behövs bostadsområden där.
Om du läser specifikationen på uppgiften ser du att jag har byggt in några sådana motsättningar.
Tanken är att du ska lösa motsättningarna på något vettigt vis med din plan. (det kanske inte går att gå alla tillmötes)

Här är ett exempel på hur en översiktsplan kan se ut.

Om du är osäker vad en översiktsplan egentligen är klicka här

Här är en länk till det vi gick igenom om tidigare som du kan ha nytta av

De 16 nationella miljömålen

 

 

 

Din uppgift är att skapa en detaljerad översiktsplan över den här udden. Tanken är att udden, när den är färdigbyggd, ska innehålla bostäder, service och arbeten för runt 4000 invånare. Alla invånare behöver inte jobba just på udden. Du behöver hitta en slogan som ska kunna sälja in området. Udden behöver också ett namn.

Utgå från miljökvalitetsmålen när du skriver hur du tänkt dig. Ta också hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Udden har några problem som du behöver lösa. Jag betygsätter beroende på ditt resonemang hur du löser dem, eller väljer att INTE lösa dem. Kom ihåg att för betyg c-a krävs att du är välgrundad i dina resonemang, det vill säga att du kan förklara varför du tycker som du gör. Hänvisa om du kan till miljömålen,

Bensinmacken.

mack

Det ligger en bensinmack på udden. Den byggdes på 50-talet och servade en småbåtshamn som låg här och turister.

Fornlämning

runsten

Det ligger höger utspridda här och var på udden som inte är utgrävda. De kan vara gravplatser. Det finns också runstenar från 1 000 talet på markerade platser.

Marken

Marken i centrum av udden kännetecknas av våtmark. Våtmarken är en artrik miljö. Där finns den sällsynta blåsvansade pekinessångaren.

Viltvandring

vilt

Norr och söder om udden finns delar av vildmark. Djur som älg och rådjur har sedan urminnestider strövat fram och tillbaka över udden.

Omgivningen

Det har förekommit visst jordbruk i området tidigare. Det finns kvar rester av gärdsgårdar i form av stenrösen och en kvarn från 1800-talet. Det här räknas som kulturmiljöer.

Transporter

Banebrytende-BIM-for-infrastruktur

Din stadsdel behöver ha någon form av kommunikation med världen utanför. Du bestämmer själv hur du vill utforma den kommunikationen och varför. Monorails, tunnelbana, buss, cykelväger, motorväg. Tänk på att de också ska gå att transportera sig inuti staden på något vis.

 

Extra (betygsätts under arkitekturkursen för gestaltning)

 

Du utför en mer genomarbetad villastad på udden i sketch-up. Där tar du särskilt hänsyn till målen för en god bebyggd miljö när du konstruerar villastaden.

Spetsarkitekturen. Du skapar ett konserthus, eller hotell eller någon annan byggnad som är en ”flaggskeppsbyggnad”. En flaggskeppsbyggnad är en byggnad som ska skapa intresse för området och leda kommers och turister till området.

Betygsättning

 

 

Exempel på hur kartor för en översiktsplan kan se ut

 

 Hur gör jag?

Det viktiga i det här momentet är hur du har tänkt runt hållbarhet och miljökvalitetsmålen. Sekundärt är visualisering.
Däremot ska du kunna presentera ditt arbete på ett vettigt vis.

Omfattning: Max 5 sidor med bilder.

Hur: Papper går bra, word är bätre.

 

Betyg

E

Du lämnar in kortfattat svar på frågor. Du kan förklara vad några olika aspekter av hållbarhet menar.
Du har med hållbarheten i ditt arbete. Du svarar kort på de olika kvaliteterna.

C

Du är mer utförlig och kan jämföra dina slutsatser med vad vi gått igenom tidigare i kursen.
Tex hur du har löst olika dilemman som orientologernas krav om skydd av deras hackspett med kravet på kommunikation.

Till stöd för ditt resonemang har du relevanta källor, tex länkar till websidor.

Din presentation av ditt case är utförlig och åhörare somnar inte.

A

Du kan ge nyanserade och välgrundade analyser i ditt svar. Det betyder att du kan bygga ditt
resonemang genom att förankra det till länkar på nätet, eller kanske till miljölagstiftning.

Därmed kan du också se om det finnns för och nackdelar med ditt projekt.