Idag kommer vi att gå igenom;

 • Planindikator
 • Miljökonsekvens beskrivning
 • Nyckeltal
 • Miljökvalitetsmål
 • God bebyggd miljö

 

Här är en Miljökonsekvensbeskrivning utförd för Knivsta

 

 

 

 

Var vill jag vara?

Tidsåtgång : Cirka 2-3 timmar.

Den här uppgiften går ut på att titta lite närmare på hur bra en arbetsplats eller ett boendeområde kommer miljömålet "En god bebyggd miljö". Välj två platser, helst ska de skilja sig åt ganska mycket. Utgå från målen för en god bebyggd miljö och jämför hur bra de olika platserna uppfyller de olika målen.

Det behöver inte vara helt färdiga områden, du kan också analysera ett område som är under uppbyggnad.

På vilken av de båda platserna vill du helst bo?

 

Gör så här;

 • Sök rätt på två platser som du ska jämföra. Det kan vara platsen du nu bor på men det behöver det inte vara och jämför med en annan plats.
 • Tex Kallhäll jämför jag med förort till NewYork.
 • Vilka mål uppfyller respektive plats.
 • Skriv ner vad du kommer fram till, illustrera gärna med bilder som du hittar. Ibland hittar man faktiskt nyckeltal, tex hur mycket husen förbrukar i värme, men det kan vara svårt att hitta på alla. 
 • Det är inte säkert att du kan svara på alla 16 punkterna, det räcker gott ifall du koncenterar dig på 3-5.
 • Observera att det kan vara knepigt att veta om saker som radon.

 

Hur hittar jag information?

 • Ladda ner Google Earth
 • Skriv in en plats i sökmotorn på Google Earth eller kolla på måfå.
 • Du kan också skriva byggprojekt på google eller bara söka på området du villl ta reda på mer om.

Här har du alla mål för en god bebyggd miljö

Hur betygsätts den här uppgiften?

 • Jag tittar på hur väl du har följt uppgiften.
 • Har du undersökt platsen tex kollektivtrafik, närhet till jobb och skog.
 • Hur du har resonerat kring hur väl stället uppfyller målen om en god bebyggd miljö.

Hur mycket ska jag göra?

Det räcker om du gör dig förstådd. 1-3 sidor blir bra om du inte har jättestora bilder.