v37

Vi går igenom vad som menas med hållbar utveckling och det hållbara samhället.

Här har jag scannat in delar ur boken Hållbart Samhällsbyggande

Här står det om växthuseffekt

Här står om Kyotoavtalet

Frågor

1. Vad menas med växthuseffekt. Rita gärna och förklara.

2. Varför tror du att det inte gick att komma överens så bra vid Kyotomötet eller Köpenhamnmötet?

Hur tycker du att man ska komma överens i FN för att lösa växthusfrågan? (eller anser du att det finns bättre vägar än via FN?)

3. Skulle du själv kunna offra något av din livsstil för att minska belastningen på miljön? Vad skulle det vara? Är det något du absolut inte vill offra.

4. Om du fick bestämma själv vilken typ av energikällor tycker du att Sverige ska vara beroende av. För och nackdelar, hur möjligt tror du att det är att genomföra.

 

 • Kärnkraft
 • Kolkraft
 • Vattenkraft
 • Vågkradft
 • Solkraft
 • Du kanske hittar på något eget

 

 

Gruppuppgift

Du är borgmästare i en ny stad. Staden ska precis byggas och när den är färdig behövs det.

Bostäder för 30 000 invånare.

Skola(or)

Andra faciliteter, som bibliotek eller annat.

Din bostad

Gör så här;

 Walkable city. dvs det ska gå att cykla och gå överallt.

Staden måste alltså vara kompakt.

 

 • Gå in på CGarchitect eller google och hitta ett drömhus åt dig själv.
 • Rita på papper var det huset ska vara eller sketchup eller blender.
 • Rita in bostadsområden, vägar, var ska soporna vara.
 • Räkna ut hur mycket sopor det kommer att bli på ett år.

 

v38

Idag

 

 • Redovisning av stadsplanering
 • Vi hämtar ut böckerna
 • Vi går igenom hur miljön och samhället påverkas av många små beslut och vilka miljömål som riksdagen har satt upp.

 

Frågor

Enskilda

 

 • Varför tror du att det är lättare att förmå människor att källsortera istället för att avhålla sig från att använda bilen?
 • Vilken är den viktigaste principen inom svensk miljölagstiftning, varför?
 • Olika kommuner har olika ambitionsnivå för att uppfylla riksdagens miljömål. Välj tex www.sundbyberg.se hur har den kommunen tänkt för att lösa tex en god infrastruktur (dvs vägar cykelbanor) eller hur de har tänkt på nya byggprojekt.

  Du hittar miljömålen på pdf som jag har lagt upp ovan, sidan 30.

 

 

I din grupp (samma som stadsplaneringen)

Ta reda på minst tre saker på skolan som ni anser vara utförd för att spara på miljön. ( plus är det något av det som du retar dig på?)

Finns det något som slösar på miljön i onödan?

Vid behov så går det bra att ta med papper och penna och kontrollera saken.

 

Här har jag lagt upp en pdf om det jag snackar om

Här är en länk på ett hotell i Hallunda som är tänkt att byggas.

Sveriges miljömål

Energimyndigheten. En myndighet med uppgift att minska enegiförbrukning