Infrastruktur

Infrastruktur är med en bred definition allt som knyter samman ett samhälle. Det kan därmed vara vägar, telefoner tex. Alltså fysiska nätverkt för transporter och kommunikationer. 

Infrastruktur kan också vara mer abstrakta förbindelser mellan människor. Tex lagar och regler, och att många i samma land delar en gemensam värdegrund. (värdegrund är ungefär en gemensam uppfattning om vad som är rätt och orätt).

Här kommer vi att prata om infrastruktur som fysiska nätverk för kommunikationer och transporter.

Uppgifter

Ge exempel på infrastruktur i form av telekommunikationer där du bor. Varifrån kommer det?

 

Ladda ner botkyrka kommuns översiktsplan. Sök på google. Ta reda på det här;

Vilka är de viktigaste vägarna i botkyrka?

Var beräknas de flesta nya botkyrkabor bosätta sig?

Här finns en interaktiv översiktsplan

 

 

Studera planerna på nya vägdragningar i botkyrka.

Hur påverkar de nya kommunikationerna miljömålen. Det räcker om du koncentrar dig på ett eller ett par?

Finns det någon dragning som gynnar miljön, och isåfall vilken?

Kan du tänka dig att det uppstår intressemotsättningar för någon av dragningarna av nya vägar?

Förbifart stockholm är den stora satsningen på infrastruktur i Stockholm. Här är intressemotsättningarna stora. Vilka för och nackdelar ser du med förbifart Stockholm.

Här är en miljöblogg som avskyr satsningen

Här kan du läsa om förbifart stockholm

Uppgift till nästa lektion

Walkable city

Exempel på hur du kan få en stad att bli vänlig för gångare

Du jobbar ihop i par. Rita på ett papper och planera hur du ska kunna komma först till 50 000 invånare. Du behöver lösa det här;

Bostäder

Avfall, som inte invånare vill bo bredvid.

Vägar till jobb, infrastruktur (ekonomisk hållbarhet)

Parker och rekreation, trångbodhet (social hållbarhet)

Energiförsörjning (ekologiskhållbarhet)