GIS-Graphic Information System

De här två lektionerna kommer att lära dig mer om GIS. GIS står för Geographic Information System. Systemet är ett sätt där du kopplar information till ett visst område (vi kan säga karta här).  Genom GIS kan du tex lägga in inforamtion om anmälda inbrott inom ett område och spara in den informationen i ett lager på kartan som du kan slå på eller av.

Vi kommer att jobba med Google Earth för att skaffa fram inforamtion via kartverktyget.

 

Ladda ner google earth.

Här står det hur Google Earth Funkar. ( jag snodde dem från Teknikens hus i Luleå)

Här står hur det mer om GIS 

 

Uppgifter

  1. Svara på frågorna på Google Earth övningen
  2. Skriv in Lagmansbacken, Norsborg i Google Earth och jämför med stencilen så hittar du rätt.
  3. Undersök hur marken ser ut kring hamnområdet där det ska byggas nytt i Alby. Gör ett nytt lager och markera på något sätt hur marken ser ut.
  4. Undersök höjdskillnaden mellan det tänkta torget i Alby och husen på höjden. Gör ett nytt lager och skriv in höjdskillnader
  5.  Skapa ett nytt lager som du döper till Nedskräpning. På valfritt sätt markerar du områden där det finns risk för sanitetsproblem. Tex gult är ett litet problem och rött är ett stort problem.

   Nedskräpning.

   Du kommer att behöva placera fler soptunnor eller sophämtningar i områden som är kraftigt nedskräpade. Nedskräpning sker i allmänhet i anslutning till kiosker, när människor är på rekreation, eller ska in på en biograf till exemepel. De här områdena är nedskräpade

   1 är lägst och 5 är högst.

   Alby centrum                               5

   Småbåtshamnen området              4

   Runt idrottsområdet                     3

   Samtliga busstationer                    2

   Lagmansbacken                           1

   Runt tunnelbanan                        4

    

   Trygghet

   I de här områdena har invånare i Alby anmält att de upplever otrygghet. Observera att det är en upplevd otrygghet som inte behöver vara ”sann”. Det kan vara att invånare inte tycker om att gå över en lång smal bro nattetid, eller att promenadstråk är oupplysta.

   Sätt som du kan rätta till otrygghet är tex.

   Sätta in mer belysning.

   Undvika folktomma områden genom att förtäta bebyggelse

   Anlita vaktbolag. 

    

   Plats                                                                                    Antal anmälnigar

   Lagman Lekares väg mitten                                                                    123

   Rågången mitten                                                                                    75

   Klyvningsvägen (vägen som förbinder till staden)                                          22

   Storskiftesvägen runt 17                                                                          66

   Alby centrum helgkväll                                                                             345