CAD

  • Ritprogram inom området, till exempel cad (computer aided design).
  • Olika tekniker, verktyg och uttryckssätt för att analysera, karaktärisera och dokumentera omgivningen i samband med förslag till förändringar.
  • Ur skolverket Centralt innehåll

friggebod

Under det här momentet kommer du att lära dig använda Sketch-up för att skapa modeller.

 

 

Grundläggande Sketch-up

Hur du delete objekt, använder pennan och ritar ytor

Markerar skapar bågar

Måttsätter använder måttbandet

Hur du hittar mittenpunkter på ytor

 

Friggebod uppgift

 Hjälp till uppgiften

Lägger färg och textur på dina objekt

Offset och fyller igen hål i din modell

Markera fler saker och Gruppera

Skapa komponents, grupper

Rotera och skala

Offentlig Miljö med park och bibliotek

 

Det här ska du kunna använda

Offset

Archtool

Follow me

Importera och modifiera objekt, tex skala rotera

Skapa kopior

Använda guides

 

 

tutorial image

Del 1 PhotoShop och SketchUP

Här beskriver jag hur du exporterar från sketch up

Hur du lägger in gräsmatta, himmel och träd.

Del 2 justera färger och lägg in skuggor

Här beskriver jag hur du skapar realism och ställer in färger.

Examinerande uppgift

Case torget

Tid för uppgiften: 

Modellering: 2veckor

Postproduktion i PhotoShop:2 veckor

 

 

Kommunfullmäktige är missnöjd med utformningen av det här torget. Klagomålen är främst de här;

Torget upplevs för öppet och tråkigt.

Det saknas aktiviteter som basket eller annat.

Ett café eller i allafall en glasskiosk efterfrågas

Torget ska passa ihop på något sätt med omgivningen.

Du ska ha en historisk anknytning med torget.