Den här kursen är tvärvetenskaplig. Vi kommer att prata om vad det är som behövs för att skapa ett hållbart samhälle, och vad ett hållbart samhälle är.

I början går vi igenom vad som menas med hållbart samhälle och stadsplanering för att skapa det samhället.

Under andra halvan av kursen kommer vi med hjälp av CAD och riktiga modeller skapa modeller av en fysisk stad.

 

Skolverkets kursplaner hållbart samhällsbyggande