För betyg C --> A

Dokumentationen: 

Längd: Max 3 sidor.

 

Din dokumentation behöver innehålla vad du har tänkt när du utfört slutprojektet.

Huset

Gestaltning.

Vad du har strävat efter när du gestaltat huset som du gjort. Till exempel höra ihop med omgivning, andra influenser.
Finns det någon arkitekturstil som passar ihop med ditt hus?

Föreläsning: Arkitekturhistoria, Detalj och Översiktsplan för Rikssten.

Materialval.

Taket, väggar, om du har skapat ett passivhus eller ett plushus.

Föreläsning: Tak och plus och passivhus

Omgivning.

Solstudier, buller eller andra störningar i närheten.
Har du utformat huset för att dra nytta av omgivningen, vatten utsikt eller annat.

Ramverk, hur passar dina hus till samma familj

Föreläsning: Solstudier, omgivning, ramverk

 

Visualisering

Hur du har lyckats få till en presentationsbild som säljer in ditt hus kvaliteter

Föreläsning: Visualisering vray och photoshop

 

 

Villaområdet.

Här behöver jag veta hur och varför du har utformat området. Du kan till exempel tänka på.

 

Utformning av gatnätet.

Är gatorna mjukt böljande som trädgårdsstaden eller uppbyggt med rutnät? Finns det landmärken som gör det lätt att orientera sig?

 

Föreläsning: Rikstens gestaltningsplan, Arkitekturhistoria

Trygghet.

Hur du har utformat ditt område för att det ska kännas tryggt att bo där.

Föreläsning: Trygghet

Hållbarhetskriterier

Ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Lekplatser, mötesplatser, arbetstillfällen.

Föreläsning: Hållbarheter

En god bebyggd miljö

Miljömålet en godbebyggd miljö har ju flera punkter för vad som kännetecknar en trevlig boendemijö.

Föreläsning: En god bebyggd miljö

Passar detalj och översiktsplan för området.

Hur har du tänkt för att ditt villaområde ska passa in mot Botkyrka kommuns vision, och hur det stämmer överens med detaljplanen över Riksten.

Planindikatorer

Attraktivt i förhållande till planindikatorer som avstånd till pendeltåg, service, nöjen. Sådant som du tycker är viktigt för de som ska flytta in.

Föreläsning: Planindikatorer och infrastruktur

Infrastruktur och walkable city

Buss, pendeltåg, olika trafikslag som gående cykel och bil.

Föreläsning: Planindikatorer och infrastruktur

Miljökonsekvensbeskrivning.

Hur påverkas omgivningen av ditt projekt? Hur påverkas ditt område av omgivningen?

Föreläsning: Miljökonsekvensbeskrivning

 

Gemensamma (social hållbarhet)

Ytor för lekplatser, möten

Föreläsning: Lekplatser, rikssten

 

Ett exempel

Du skriver helt enkelt vad du har gjort och varför.

 

1) Berätta vad du har gjort.

 

Sammanfatta.

Till exempel. Jag har ritat en villa med sadeltak ovanpå höjden vid Riksten Pålmansvägen. Villan ingår i ett medelstort

villaområde som omfattar 45 hus. I anslutning till husen har jag ritat funktioner som behövs för att området ska fungera. En park,

en lekplats och servicehus med cykelförråd samt en mindre affär/restaurang.

Villan och villaområdet är utformade för att svara mot l Botkyrka kommuns klimatmål och skapa ett attraktivt boende
där invånarna ges möjlighet att mötas.

 

 

2) Hur och varför har du gjort som du gjort.

Jag valde att placera min villa på plats X för att det löste problemen Y och C. Villaområdet är utformat i enlighet med XX
eftersom bla bal.

Det fanns som jag beskrev inledningsvis problem med ZZ och BB. Det löste jag med QQ.

 

3) Sammanfatta igen.

 

4) Analys/Diskussion

Lösningen med ZZ kan leda till VV. Det kan undvikas genom bla bla bla. 

 

 

Hjälp till dokumentation

Använd såklart översiktsplaner och detaljplanerna som jag har lagt upp redan.

För att hitta miljövänliga material till ditt hus använd google.

Här har du också två bra länkar.

En site där du enkelt kan kolla material

En firma som bygger mijövänligt