Riksten Etapp 4

Färdigt för presentation: 15 maj.

 

Det här gör du enskilt

Ditt hus, helst i skala 1:50 (såvida det inte blir för stort). Du tillverkar det i papp.

En gestaltning av huset i sketchup/revit

 

En säljande bild av huset i v-ray/Sketchup (A-C)

 

Du lämnar in en dokumentation över hur du har tänkt. (viktigast för betyg A-C)

 

Det här gör du i grupp/enskilt

Du planerar ett område där din villa ska ligga. Området ska bestå av minst 20 hus
och maximalt 50 hus.

Du ritar husen i CAD och skriver ut dem på 3D-skrivaren. (A-C)

 

Presentation av uppgiften

Du presenterar ditt föslag på villa och område inför gruppen.

PowerPoint är en fördel men inte nödvändigt.

 

Hur betygsätts uppgiften

Hållbart Samhällsbyggande

Arkitektur