Ritteknik

Konstruktionsritning

Vi kommer under det här momentet uteslutande att ägna oss åt konstruktionsritningar, dvs vi skapar ett underlag för att en konstruktör ska kunna producera den modell som du utfört i inventor.

sid 60-83 i boken.

När du skapar en ritning för din modell är det viktigt att alla förstår. Därför använder vi av oss standard när vi ritar. Standard är ungefär som en överenskommelse att alla gör likadant.

Här följer en sammanfattning av boken

Första kvadrantens projektionsmetod

Standard för europeisk ritteknik kallas för "Första kvadrantens projektionsmetod".

Du börjar från den sida av objektet som förklarar mest av föremålet. Det är din basvy. Sedan viker du objektet 90 grader för varje ny vy. 

Använd så få vyer som möjligt.

1

Längst nere till höger brukar man i CAD ha en perspektivbild på föremålet så att människor som inte är van att läsa ritningar ändå kan förstå vad det avbildad är. För det mesta behöver du inte
lägga in mått på den vyn.

De här linjetyperna använder du dig av

Line types

 Olika typer av vyer

Du kan behöva använda dig av olika vyer för att göra din ritning förstådd. Tex om du har en del små detaljer

Snittvyer

Ibland kan det var nödvändigt att utföra ett snitt på en skiss för att kunna se insidan. Tex om du har en ihålig konstruktion.

På maskinritningar visas snittytor som snedställda streck. Byggnadsritningar ser annorlunda ut.

section

1-B-2-Plan-ViewConcrete-Wall1

Exempel på byggritning. 

Uppförstoringar

Om du har små föremål på din ritning kan det vara av intresse att förstora upp just de delarna. Helst ska du tillverka en ritning i 1:1. Om du ändå måste göra en uppförstoring använd helst de här uppförstoringarna. Det är för att du ska följa standard.

2:1

5:1

10:1

20:1

50:1

01-section and details view cropped

Förkortningar

Om du har något som sticker ut, tex du ritar en lång antenn på en sändare behöver du förkorta vissa delar av ritningen.

BreakView-3

Exempel på förkortning

En kort punktlista

  • Använd rätt linjer
  • Vid behov är det ett bra sätt att använda sig av ett basmått
  • Undivk dubbel måttsättning
  • Var entydig
  • Placera alltid ut centrumlinjer på cylindrar och centermarks på cirklar

 Uppgifter

Papper

1. Välj en kloss som är solid. Rita den på ett vanligt papper och mät med linjal. Lämna in.

2. Välj en svårare kloss som har en ihålighet OCH en mindre detalj. Rita på papper och lämna in.

Inventor

3. Välj valfri kloss och rita den i Inventor.

Lättare Antennen

Måtsätt den här modellen.

Få med alla vyer du tycker behövs för att korrekt visa modellen.

Svårare Gjutformen

Modellera och måttsätt den här modellen.

Få med alla vyer du tycker behövs för att korrekt visa modellen.

Bilder på modellen

 

Tusen och en natt

Du ska rita och måttsätta en queen-size bed. Observera att du bara ritar och måttsätter själva gaveln. 
Gaveln ska du sedan kunna sätta fast sängsidor på. För att göra det billigt ska det gå att använda standardplugg.

Gör en rimlighetsbedömning hur många plugg som du tror behövs för att sängen inte ska braka ihop.

Exempel på tusen och en natt

Exempel på en tusen och en natt till

 

Här är hotellet som sängen finns i

 

Examination

  1. Prov. 
    Du modellerar efter specifikation ett objekt som du
    måttsätter.