Eget projekt

Du utför ett lite större projekt inom CAD. Projektet ska innehålla.

En solidmodell 

Ritning enligt standard

En presentationsbild av modellen