Vecka

Moment

Uppgift

6

Assambly

Tusen och en Natt

7

Assambly

Boxen

8

Assambly/ Standard Komponenter

Pallen

9

SPORTLOV

10

Assambly/ Standard Komponenter

Eget projekt med Assembly.

11

Assambly/ Standard Komponenter

 

12

Simulering

Nattugsbordet

13

PÅSKLOV

14

Simulering färdig. Justera problem.

 

Nattugsbordet

15

SLUTPROJEKT

Genomgång

Ritteknik, baslinjemått, linjetyper, constraints.

 Toys´r Us

Utskrift är valfri.

16

   

17

   

18

   

19

   

20

SLUTPROJEKT REDOVISNING

 

21

 omprov CAD för högre betyg.  

22