CAD grunder

Vi kommer att börja med grundfunktionerna i CAD. Samtliga uppgifter finns beskrivna i CAD-boken.

Extrude

Shell 

Revolve

Sweep(avancerad)

Loft (avancerad)

Hole

Patterns

Sketch med constraints.

Project geometry

 

Här har du några enkla och några svårare övningar i Inventor

Här har du några tillämpningar där du löser designproblem

 


Uppgift 0

Lös konstrainuppgiften vi rättar gemensamt på tavlan.

 

Uppgift 1a

Äggkoppen

Du ska tillverka en äggkopp. Äggkoppen ska gå att köpa på designtorget på centralen. Skapa sedan en hålighet i äggkoppen med hjälp av shell.
Koppens fot ska ha ett räfflat mönster så inte koppen glider iväg på underlagt.

Moment

 

Använda revolve

Circular pattern

Shell

 

Uppgiftfiler

 

Uppgift 1b

Leksaksborgen

Du ska tillverka en leksaksborg som ska formgjutas i plast och fungera som en staty. Borgen är hel symetrisk. Väggarna på borgen lutar svagt inåt.

Uppgiftfiler

Moment


Mirror

Rectangular pattern

Hole

Extrude med draft

Uppgift 2

Rakhyvel

Du ska skapa en rakhyvel. Rakhyvln ska kunna greppas på ett vettigt vis. Grundsketchen ska vara fully constrained.
Använd ribs för att spara material och stärka upp konstruktionen.

Skapa ett grepp på rakhyveln med hjälp av patterns.

Moment:

Ribs

Pattern

Fillet med varierade diametrar

Hole

Rectangular pattern

Workplane

 

Extrauppgift: Lägg ett material på din rakhyvel och testa hållfastheten.

 

Lämna in

Betygsättning

Ni får en feedback på den här uppgfiten. Det jag tittar på för högt omdöme är;

En fully constrained grundskiss.

Ni har använt olika varianter av fillet för att skapa en greppvänlig rakhyvel

Ni har tänkt till och använt ribs, eller annat för att spara material.

 

Uppgift 3

Du ska skapa en låda för barn att förvara lego i. Lådan ska kunna formgjutas med plast. Eftersom barn
inte så gärna vill få sina fingrar sönderskurna får du tänka på det när du skapar lådan. Inga vassa kanter alltså.

Ungefär som på bilden ska lådan se ut.

Moment

Sweep med cut

Fillet

Mirror

3D-sketch

Projected geometry

 

Uppgift 4

Tekannan

 

Moment: (surface) modellering

Sweep

Loft

 

Uppgift 5 (Överkurs)

Surface modellering

Schampoflaskan.

Moment

Projecering

Loft med rails

Jobba med surface

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hjälp till uppgifterna

Uppgift 1

Skapa en revolve

Skapa en emboss

Uppgift 2 

Skapa rib och gör ett pattern i din sketch

Uppgift 3

http://www.youtube.com/watch?v=P5pojOs9aKk

Skapa rib och gör ett pattern i din sketch

Uppgift 4

Sweep

Uppgift 5

http://www.youtube.com/watch?v=QsLNN6SCzak

 

Andra tutorials

Fillets allt du behöver veta

Lofta med rails

Sweep med guide

Joels tutoriallista

 

 


 

Tutorialsida som är bra.

http://grabcad.com/jason.mitchell/tutorials

Rib

http://wikihelp.autodesk.com/enu?adskContextId=TOOLTIP_PARTRIBCMD&language=ENU&release=2013&product=Inventor

Sweep

http://wikihelp.autodesk.com/enu?adskContextId=TOOLTIP_PARTSWEEPCMD&language=ENU&release=2013&product=Inventor

Autodesk egna tutorials

http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/enu/2013/Help/0126-Tutorial126

Hur du gör en stress analys

http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/enu/2013/Help/0126-Tutorial126/1163-Stress_A1163/1164-Part_Mod1164/1165-Simulati1165#GUID-36769EC8-98BC-470C-8167-DC297E8553C4

Skapa en solid kub.

http://grabcad.com/questions/tutorial-beginners-introduction-to-autodesk-inventor