Stadsbyggnad

s 12-26 boken

Under det här momentet går vi igenom hur stadensutformning har förändrats från medeltiden fram till idag. Vi tittar på hur städer planerats och växt med nya stadsdelar. Hur de offentliga rummen har förändrats över tid. Vilken inverkan har samhällsutveckling fått på hur staden ser ut?

Medeltidsstaden

1600-1850 Rutnätsstaden

1850-1900 Industristaden

Kommunikation-järnväg
Byggstadga för rikets städer
Stadsbränder

1900-1950 Stadens förorter

Bostadsstandard
Trädgårdsstaden
Storgårdskvarter
Från kvartersstad till förort

1950-1975 Staden förvandlas

Botstadsbrist i Sverige
ABC-staden Vällingby
1960-talets kvarter
Miljonprogrammet och trafiklösningar i miljonprogrammet

1975-2010 Staden förtätas

Nytt stadsplanmönster
Flerbostadshus
Nya småhusområden

 

Övningar Staden förvandlas

Frågor

Medeltiden

Välj en orten du är född i. Titta på google earth eller google maps. Fundera på varför staden hamnade just där. När grundades just den orten?

 

1960-talets bostadsområden

Beskriv 1960talets
bostadsområden. '

Hur formades kvarteren?

Vad kännetecknar
husens placering?

Vad skiljer planeringen från 1950talets kvartersbebyggelse och varför?

Miljonprogrammet – en miljon bostäder på tio år

Vad menas med miljonprogrammet?

Vad var syftet?

Mellan vilka år pågick miljonprogrammet?

Uppnåddes målen? Finns det några miljonprogramsområden där ni bor?

 

 Miljonprogrammet 2.0

Du ska presentera en idé på hur du skulle vilja omforma ett område som är trist eller känns otryggt. Observera att det inte behöver vara ett miljonprogramsomårde.

Gör så här.

Utgå från litteraturen eller valfri nätplats (observera att du såklart inte behöver hålla med om vad de säger i boken)

Presentera ett förslag till förändring av just ditt valda område. 

Lägg till gräs och blommar och lampor i PhotoShop. 

Om du behöver visa att du vill tex plocka bort för stora parkeringplatser kan rita en karta på papper hur du har tänkt istället.

product

 

Din Skola

Ta reda på när skolan byggdes. 

Ta en bild av material och kontrellera vilka utrymmen som är störst. Var är takhöjden högst. Vilka offentliga utsmyckningar finns det.

Ta även bilder från fasaden och undersök vilket material fasaden är.

Hur ser entren ut när du tittar in mot skolan.