Gaturummet

s29-54 i boken.

Gaturummet är där gatan utgör golvet, husen väggarna och himlen taket.

Torg

Parker

bullerskydd

Grönska som bullerskydd. Frösunda Stockholm 2011

 

 

Uppgifter

Stadsplanmönster.

Använd google-maps eller google earth. Välj ett område, tex Stockholm. 

Försök att utläsa när du tror att respektive stadsdel är byggd. Det kan du göra

genom att undersöka hur husen ser ut och hur området är organiserat.

Kontrollera om det är någon skillnad hur;

 

Parker, finns de och var är de placerade.

Avstånd mellan husen.

Höjden på husen

Hur stor är tomterna.

 

 

 

Fotouppgift torg och miljöer

Public Space

Du ska designa en offentlig plats med hjälp av Sketch-up.

Här är uppgiften.

planTorg

sideTorg

 

 

 

 


Uppgift Bostadsområdet

Tid för uppgiften: 3 gånger

Redovisning: valfritt, skriven rapport behöver inte lämnas in

 

Den här uppgiften sammanfattar det vi har läst i början av kursen.

Olika typer av hus och när de var vanliga.

Olika typer av stadsplaner.

Parker och torg.

Växtlighet i staden.

Ljus, lukter och buller.

 

Solglimt

Du ska rita kvarteret solglimten som omfattar 400 bostäder. Solglimt ska ha de här specifikationerna.

$1·         ca 400 bostäder.

$1·         Det finns barn, lekplats? dagis? småskola?

$1·         Ska ha tillgång till en park med funktion och någon social funktion. (torg grillplats)

$1·         Infrastruktur som buss eller t-bana eller annat

$1·         Bil- och cykelparkering

$1·         Ljud och lukter. Finns det något i miljön som luktar illa och hur löser du då det. Finns det något som bullrar som du behöver lösa?

$1·         Ljus, hur kommer ljuset att påverkas för de boende av husen

$1·         Trygghet. Undvik passager som är otrygga.

$1·         Nedskräpning. Var tror du det kommer att skräpas ned och hur löser du problemet?

 

flygfoto

 

 

Här är exempel på funktioner som du behöver ha med.

 

 

 

Problem

Det går en stor väg med 4 filer bredvid Solglimt.

Sjöfåglar kan vara ett problem.

Det planeras ett 42våningshus bredvid området som ska bli hotell kombinerat med konstgalleri i bottenvåningen.

Bostasområdet kommer att byggas på mark som tidigare varit hamn- och industriområde.