Området

Den här uppgfiten går ut på att ta reda på olika ta bilder.

Trygghet

Är det någon plats som känns otrygg att vistas på? Varför

Ljud

Spela in ljudet på någon plats i området.

Utsmyckning

Finns det någon form av utsmyckning på platsen, tex statyer eller annat.

Gaturummets inredning

s 42 i boken

Vilken stil är det på de här detaljerna?

Wc

Lyktstolpar

Parkbänkar

Brevlådor

Skräpkorgar

Cykelställ

Skyltar

Reklam

Infotavlor

Kiosker

Transformatorstationer

Detaljer. Kontrollera hur stenläggningsen ser ut om det finns någon. Mönster typ av sten.

 

 Betygsättning

Jag tittar på hur noggrann du är. Hur väl du kan resonera och hur du har tänkt