Intro uppgift

Den här uppgiften ska du hålla på med under två lektionstillfällen. Under det andra tillfället kommer vi att presentera uppgiften.

Du ska gå ut på google earth, eller google maps. Leta rätt på Ursvik vid Lötsjöns södra strand. Där ska du anlägga en villa.

 

För att rita dit hus använder du dig av 

Revit eller Sketch-up.

Du ska lösa de här problemen;

Kunder efterfrågar en öppen planlösning.

Hur många kvadratmeter per person har ditt hus?

Åt vilket håll ligger kvälls-och morgonsol?

Hur ser din planlösning ut, varför?

Du har en idé om hur ditt hus ska passa in i omgivningen, tex i stil eller färg. Antingen omgivningen eller husen i närheten.