Bygglovet

Byggprocessen, och att söka bygglov.

Ritningar och planer med hjälp av Revit Architecture.

Vi kommer alltså att rita ett riktigt hus, komplett med planlösning. Den ritningen ska vi sedan använda för att skicka in ett bygglov för att bygga huset.

Du kan men behöver inte utgå från det här huset när du gör en fysisk modell och gestaltar den med v-ray och sketch-up.


Lektion 1. Lite grand om bygglov och marker och grunder

Ditt hus

Din uppgift är att skapa en bygglovsansökan till ett hus där du ska bo

Komplett med;

Ansökningsblankett

Nybyggnadskarta

  1. (vi ritar med Revit eller Sketch-up med Layout)

Fasadritning (vi ritar med Revit eller Sketch-up med Layout)

Fasadmaterial och färger (syns eventuellt på en fasadritning)


Börja så här:

Bestäm var du ska ha ditt hus. För att kunna utnyttja kommunens vatten- och elledningar behöver det ligga inom

ett detaljplanerat område. Tex i ett villaområde, eller ett villaområde som ska byggas. Använd google earth och hitta en plats eller använg några av mina färdiga platser.

Nybyggnadskartan

Nybyggnads kartan är helt enkelt hur det ser ut runt ditt, tomten och angränsande grannar.

Rita på ett papper i skala 1:100 ditt hus.

Rita in tomtgränser.

Rita in eventuella träd.

Huset får max uppta en tredjedel av tomten.

Skriv in måttet från en minst ett hörn av huset till en tomtgräns.

Det ska finnas en sovstuga på din tomt med maximalt mått av 25m2 (och 3m hög).

Skissa hur du har tänkt att utföra grunden så att ditt hus inte sjunker eller halkar iväg. (kolla i boken vilken typ av grund du behöver, beroende på hur marken ser ut där du ska bygga. Du kan hitta på själv vad det är för marktyp)

 Exempel på ritsymboler

Symbol1

Matt1

Detaljplaner och översiktsplaner

botkyrka

Utrdag ur översiktsplanen för botkyrka kommun.

tingshuset

tingstorget

Visualisering över lagmansbacken. Övre torget och t-banan. 

Tänk på att detaljplanen kan bestämma hur du får utföra ditt hus. Måste det passa in
med någonting annat?

Får du bygga hur högt som helst?

Här står det rätt bra för hur detalj- och översiktsplan påverkar hur ditt hus kan utformas.

Här är ett utkast för en detaljplan över Albyhöjdens bebyggelse

Det är den här byrån som ritar husen runt Albyhöjden

Tänkbara platser

Alby berget

Vid albysjön

(eller om du hittar en egen plats med detaljplan)

Lektion 2-3

Konstruktionslösningar 

Grunder

Olika typer av hus

Revit. Grunder

Lektion 3-4

Bygglovet

Planlösningar på hus.

Nybyggnadsplan på papper

svensk revit mall

Uppgift

Du ska rita en nybyggnadsplan. Det går utmärkt väl att rita den på ett rutat papper. Här ritar du in 
tomten, träd, staket, vägar, uthus och sådant som du tycker är nödvändigt att ha med.

Rita också in höjdkurvor. 

Använd rätt ritsymboler när du ritar din plan. Du hittar symbolerna en bit upp här på sidan.

Skalan ska vara 1:400. Det betyder att 1 cm på kartan är 400cm i verkligheten.

Här är ett exempel på en nybyggnadskarta.

nybyggnadsKarta
 

Lektion 5

Revit hur du ritar omgivning med höjdkurvor, tar fram sektionsritning och planritning


Hjälp till uppgiften.

Specifikationer

Här står EXAKT vad som behövs för bygglov

Kolla sidan 202 så du får alla mått rätt. (obs detaljplaner kan skilja sig åt mellan kommuner, den här detaljplanen är en genomsnittlig detaljplan)

sidor i boken. 135-143 samt 202.

Exempel på ritning av tomt med hus

Exempel på fasadritning

Exempel på planritning

Exempel på bygglovsansökan

För A och B kan du behöva hjälp av bygglovsguiden


 Det här ska vi göra i Revit 

Projektera ditt hus.

Ta fram de olika ritningarna som behövs för ditt bygglov.

Fasadritning, Planritning, Situationsritning, Sektionsritning

Bygglovet

Kursmål

”Relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen för den byggda miljön

Ritningar och planer som används i byggprocessen”

 

Betygsättning

När jag betygsätter den här uppgiften kommer jag att bedömma följande

Finns alla planer som är nödvändig med?

Hur förhåller sig dit hus till detaljplanen?

Har du tänkt om översiktsplanen på något vis?

Har du tänkt på hur ditt hus passar ihop med omgivningen?

Hur detaljerad är du?

Hjälp till uppgiften

Sketchup och Layout

Här har jag skrivit tutorial hur du arbetar i Sketch up för att skapa ritningsunderlag.

Här har jag förklarat hur du ställer in Sketch Up med scener och vyer.

Här har jag visat hur du skapar Fasadritningar i skala 1:100 i Layout.

Här har jag visat hur du skapar en planritning.

Gör färdigt planritning och lägg till mått och grafik från Scrapbook

Här står det hur du utför en sektionsritning.

Slutligen nybyggnadskartan och en snygg presentationsbild.