Jugend, Nationalromantik, Klassicism, Funktionalsim

 

Jugend

Stockholmsutställning Jugend

Finns någon del av stockholmsutställningen kvar?

Vad för nytt innebar stockholmsutställningen för svenskt mode och arkitektur? 

 

Jugendfasad

654575-7361515 object

Rita av en typisk portalornamentik på en Jugenddörr. Eller leta rätt på en väggornamentering som föreställer en kvinna. Rita den.

 

Otto Wagner

OttoW

Ta reda på ett hus som Otto Wagner utfört. Jämför valfri byggnad han gjort med konserthuset i Stockholm. Likheter och skillnader. 

 

 

National romantiken

Sök rätt på ett hus i Sverige byggt c:a 1910. Vad kännetecknar det huset. Måste vara ett hyreshus.

Välj en villa från1910, en högre ståndsvilla. Kolla färg och material på den. Bonus om ni hittar en möbel som verkar passa.