Sketchup och Layout

Här har jag skrivit tutorial hur du arbetar i Sketch up för att skapa ritningar.

 

Här har jag förklarat hur du ställer in Sketch Up med scener och vyer.

Här har jag visat hur du skapar Fasadritningar i skala 1:100 i Layout.

Här har jag visat hur du skapar en planritning.

Gör färdigt planritning och lägg till mått och grafik från Scrapbook

Här står det hur du utför en sektionsritning.

Slutligen nybyggnadskartan och en snygg presentationsbild.