Planlösningar och olika typer av rum

Vi kommer att utgå från kursboken, ”Bostadens omätbara värden” av Nylander, och gå igenom olika typer av planlösningar. Under slutprojektet kommer vi att återgå till boken och skapa en bostad.

$1·         Material och Detaljer                           Hur påverkar omsorgen om detaljer och utsmyckning trivsel?

 

$1·         Sluten eller öppen                               Vad gör att en bostad känns öppen eller sluten i en bostad?

 

$1·         Ljus                                                     Vilken typ av ljus släpps in i bostaden?

 

$1·         Rum, flexibel eller inte                        Går det att använda bostadens rum för mer än ett ändamål?

 

$1·         Axialitet                                               Finns det en axel i bostaden, en som är intressant?

 

$1·         Rörelse                                                Går det att gå runt i bostaden och komma in i rum från fler än ett håll?

 

$1·         Privat och offentligt                            Hur kan du planera en bostad för att skilja mellan privata och offentliga
                                                                rum? Privat = sovrum, Offentlig = vardagsrum där gäster kommer.

 

$1·         Stadsrummet                                       Hur påverkar omgivningen upplevelsen av en bostad?

 

Lektion 1 och 2 Inslutet eller öppet, Omsorg om detaljer

De här lektionerna går vi igeno två kvaliteter på boende. Omsorgen om materialval och rummen upplevs som slutna eller öppna. Vi tittar också på möbleringsbarhet.

 

Uppgifter
Gå ut på en mäklarfirma och googla efter golv. Titta på golvlister.
Hur är installationer som element löst. Finns det kaminer?

Undersök rum som "borde" vara öppna på styleroom.se eller nåt
vad gör dem öppna. Spara på ett wordkdokument.Ta skärmdumpar och spara på ett word document. Du ska använd dig av
bilderna vid en  senare lab i V-ray.

 

 

Fredag: Film Bostadens omätbara värden.

 

Offentlig och privat

Nylander diskuterar olika typer av planlösningar och vad som gör ett
rum privat eller offentligt.

Cetntrumsplanen

Funktionsindelade planen

Korridorsplan

Mittdelsplan

Zonerade plan

 

Skillnaden mellan inne och ute och det halvprivata reviret.

 

 Axialitet och rumsgång

Finns det en eller fler tydliga axlar i bostaden? Hur upplevs bostaden från entrén?

Hur går det att ta sig runt i bostaden? Går det att komma in i ett rum från fler än
ett håll?

Uppgift

Jämför en bostad från 1920 en från 1970 och en nyproduktion och undersök följande

Hur ser axialiteten ut? Har det förändrats över tid?

Vilken av bostäderna har bäst rundgång?

 

 Vackert ljus, dagsljus

 Vackert ljus i byggnader.

Lab i V-ray: Vinterträdgården.

 Det artificiella ljuset

V-ray lab. Använda belysning för att avskilja rum och skapa stämnig. Livingroom.

 

Omgivningen

Omgivningens betydelse till bostaden.

Uppgift. 

Använd google earth och kontrollera vad som fungerar eller inte fungerar i omgivningen runt din bostad.
Föreslå förändringar.

 

Examination

Inlämning Bostaden en fotouppgift. Du dokumenterar en lägenhet och utgår från
de kvaliteter som vi har gått igenom. Montera på ett ark.

 

Ritning i sketchup eller Revit. Vinterträdgården.