Renässans, Barrock och Roccoco

Stilarna har ingen tydlig start, men är olik beroende vilken del av Europa man pratar om.

 

Renässansen

Tar vid när medeltiden slutar. Renässansen är tidigast bland de italienska stadsstaterna. Någonstans mellan 1300-1400. I Sverige dröjde renässansen till runt 1500 med Gustav Vasas kröning.

Renässansen sägs återupptäcka antiken. Det som avses är målerikonsten, arkitekturen och vetenskapen.

 

Målare och arkitekter

Leonardo Da Vinci

Michelangelo

Pallidio

 

Arkitektur och inredning

Arkitekturen var symmetrisk med tydliga influenser från den klassiska romanska arkitekturen.

Fasader var symmetrisk med ett tydligt centrum.

Bostäder var ofta krönta med en tydlig och dekorerad överliggare, dvs en ”list” högst upp på huset.

Halvcirkulär valvbågar utan gotikens stödlister.

Kupoler blev vanliga.

Fasader är uppbruten av pilastrar och pelare.

renaissance furniture

 

 

valv

Kupolen och kampanilen.

renässens

Ledord under reänssansen

Renhet

Symmetri

Logik

Vetenskap

 

Barocken

1650-1750

Barocken tar vid efter renässansen. Precis som renässansen är dess start mycket skiftande mellan europas delar.

Det är inte utrett exakt var ordet barock kommer ifrån, en idé som framförts är portugisiska för ofullbordad pärla.

 

Konst

Caravaggio

Rembrandt

 

Arkitektur och inredning

Byggnaderna hänger inte ihop på samma vis som under renässansen. Fasader kan vara uppbrutna.

Istället för rakt, kurvor som framhäver rörelse.

Rikt ornamenterade fasader. Ofta assymetrisk och oregelbunden.

Ofta en rikt dekorerad och dramtisk entré. 

barockfasad

fasad

 ImageServer

Symmetriskt och rikt utsmyckad barockmöbel.

 

 

Ledord under reänssansen

Känslor

Rörelse

Svulstigt

 

Rokoko

1700-tal

Rokok var främs en inredningsstil och påverkade inte fasaden av arkitekturen på samma vis som den tidigare barocken.

Barocken och renässansen hade sin födelse bland de italienska stadsstaterna medan rokokon uppstod i Paris och 
Ludvigs hov.

Till skillnad från främs renässansen var uppdragsgivare till arkitekter och målare oftast inte kyrkan. Det var den nya
köpmannaklassen eller adeln.

Arkitektur och inrednig

Assymetriskt och naturmotiv

Pastellfärger och omsorg för detaljer

Inredningen var mer stilfull än barockens storsvlustighet. Det märks främst inom inredning.

Ofta ett asiatiskt inflytande på designen, te x Kina slott.

Organiskt formade möbler och dekorationer med influenser från naturen.

 

S-kurvan på möbler. Böljande och svällande former.

Takmålning Vallfartskyrkan Steinhausen.

Rokokohus 1700-talet Bratislava.

ImageServer 1

 

Ledord

Lekfullt

(O)allvarligt

Dekadent

Pastellfärger

Inredning framförallt.

Inspiration från naturen framför antiken.

 

Uppgifter

Ta ut färgskalan från ett typsikt Rococorum och jämför med färgskalan i ett barockrum.

 

Jämför en Rococostol med en Renässansstol. Vilken verkar bekvämast. Vad gör dem bekväm/obekväm.

 

Jämör en inredningsplan från Renässansen med barocken elle rococo. Vad är skillanden?

Barock planlösning Kyrkobyggnad, Rom 1638-1639. Francesco Borromini

Renässans planlösning, Kyrkobyggnad Venice 1546 ,  Andrea Palladio