Jugend, dekadent lyx, 1890-1914 (cirka)

Jugend uppstod som en reaktion mot det fabricerade, maskintillverkade och linjära.
Stilen sades vara något helt nytt, som inte sneglar på någon tidigare epok. Der var en stil som avspeglades på arkitektur, inredning och konst. Framförallt inom konsten kallades jugend ibland för den dekadenta lyxen. Som
på bilden nedanför av Emil Nolde visas det sinfulla erotiska. På fasader syns även ibland nakna finlemmade kvinnor.

kyssen

Emil Nolde, Kyssen, 1907

 

Inspirationen till jugend kom from bland annat Arts and Craft- rörelsen i Strobrittanien, där hantverket lyftes fram.

 

Jugend kund se väldigt varierande ut och hade också olika namn på olika platser. I Storbrittanien
kallades stilen för Liberty, I Frankrike för art nouveau (den nya konsten) och i Tyskland för Jugend.(ungdom).

  • Det som förende jugend var de här känntecknen.
  • Organiska svepenade linjer, ofta föreställande motiv från naturen.
  • Långsmala, finlemmade kvinnogestalter, ibland hållande i lampor.
  • Stolsbenen avslutas ibland med lökformade ansvällningar.
  • Taklampor i hamrat järn eller koppar och bordslampor med släta kupor i starka färger.
  • Fönstrens ovandel var ofta småspröjsade.

Jugend är mest längst till vänster, Nationalromantik längst till höger. 

Tiffany lampa, notera den finlemmade kvinnan och användande av glas.

 

jugendspegel rh

Jugend spegel. Notera de svepande linjerna  och asymmetrin.

Jugend stol.

 

Olika typer av Jugend.

Jugend kunde som jag skrev ovan , se lite olika ut i olika delar av Europa. Den tyska, svenska och Österrikiska formen av jugend var mycket stramare än den franska varianten, inte så utflippad.

Den här varianten kallas ibland för Vienna Secession. En av förgrundsfigurerna för den här varitanten av Jugend är Otto Wagner.

ostrich

Exempel på Vienna secession. Utställnigshall 1897, Joseph Maria Olbrich.

 

Den här trappen visar en annan typ av jugend, den franska och belgiska.

horta

Jugendtrappa av Victor Horta, 1894. Trappan finns i Bryssel.

 

Vanliga material under Jugend

Färgade glas och dekorerade lampor. Den mest nu kända lampan är tiffany lamp.

Gjutjärn, formade som tex blomsterstjälkar eller blad.

 

Slutet på Jugend

Jugends korta storhetstid slutade med första världskrigets början 1914. En av orsakerna
var de faktum att Jugends högt drivna estetik och formgivning var komplicerad att utföra.
Därmed blev det mycket dyrt.

Efter jugend kom funkisen (modernism) och Art Deco.

Det som är viktigt att hålla reda på är att stila sällan dör ut helt, men fortsätter att leva efter sin
storhetstid. Än idag tillverkas till exempel Tiffanylampor.