Intro och medeltiden

Vad är skillnaden på en arkitekt och en inredningsarkitekt?

Det beror på vem du frågar. Det finns självklart många likheter mellan de båda yrkena. Båda yrkerna arbetar med människors
nära miljöer och hur rummet runt människor ska formas. Framgångsrika personer inom båda yrkena är kreativa. 

Det som skiljer åt är tydligast inom utbildningen. KTH utbilder arkitekter (Kungliga Teknisk Högskolan), medan tex HDK i Göteborg utbilder inredningsarkitekter. KTH är en teknisk skola medan HDK är estetisk.

Som arkitekt behöver du med andra ord ta mer hänsyn till fysiska saker som konstruktionslösningar. (även om Zaha Hadid, en av dagens mest inflytelserika arkitekt, inte är så brydd hur det ska gå att bygga hennes skapelser.) En arkitekt behöver också vanligen lyssna mer på andra yrkesgrupper än inredningsarkitekten och har därmed mindre skaparfrihet. Orsaken är ju såklart att en Arkitekts verk ofta står sig i hundra år. Det betyder ju att människor måste reta sig på ett fult hus under lång tid. Samma sak gäller ju inte för inredningen av en Hotell Lounge.

 

Vitrivius och skönhet

Vitruvius var den första arkitekten och inredningsarkitekten där vi kan läsa om hur han tänkte. Vitruvius
levde i Rom under Augustus tid, runt år 0. Han lämnde efter sig ett arv som fortfarande är relevant, där han
beskriver om principer för god kvalitet inom inredning och arkitektur, firmitas, utilitas, venustas. (jämför kursbokens
första kapitel)

 

vitruvius

 

Källa: http://www.irregularsquares.com/vitruvius/

 

Triangeln ovan ska tolkas som att arkitektonisk kvalitet uppnås i en balans mellan Usability (användarvänlighet), Firmitas (hållbarhet) och Veustas (skönhet).

Vad begreppen innehåller är ju inte solklart. Det beror ju väldigt mycket vem du frågar. God smak förändras ju dessutom med tiden.
Här är två av arkitekturhistorians mest bevingade citat om skönhet.

"Less is more". Bevingat citat av Ludwig Mies van der Rohe. (runt 1930). Modernist.

 


 

"Less is bore". Robert Venturi. En herre som tyckte att Ludwig Mies hade förjävligt tråkiga idéer. (runt 1960). Post-modernist.

 


 

 

I min föreläsning pratade jag lite grann om bekvämlighet som något som var viktigt för de gamla grekerna, för att sedan återupptäckas under renässansen. Stolar är ett bra exempel som illustrerar hur viktigt bekvämlighet är jämfört med något annat värde.

Marc-Newson-Lockheed-Lounge-at-Phillips-design-auction dezeen 784 0

Marc Newson, Lockheed loung.

 

 

Typisk gotisk stol. Märk hur stolen strävar uppåt. Medeltiden.

 

 

 

Uppgift:

1.  Diskutera och exmplifiera i grupp vad du anser vara god smak. Finns det? Är Vitruvius triangel relevant anser du?

2.  Jämför en stol från Nationalromantiken (c:a 1910) och jämför med en medeltida stol. Vilken är bekvämast? Varför?

3.  Vad tycker du att designer, inredningsarkitekter och arkitekter har gemensamt.