Funkis och 1930-tal.

Funkisen är ett svenskt namn som kommer från funktionalism. Det vill säga det praktiska där ändamålet är det viktiga.
Internationellt används modernism eller international style.
Funkisen var en reaktion mot tidigare stilar, precis som jugend och nationalromantiken fanns en tanke om att skapa något helt nytt.
Det skulle inte finnas någon inspiration alls från tidigare epoker.

Arkitekten framför andra var Corbusier. 
Corbusier framhöll att den perfekta bostaden var "en maskin för boende". 

Planlösning

Öppna planlösningar. Möjliggjordes genom att fasader inte längre var bärande beroende på nya konstruktionssätt.

Ljuset var viktigt, ibland hela väggar av fönster.

Smalhuset, ett hus om cirka 8m tjocklek började byggas. Fördelen var att lägenheter sträckte sig tvärsigenom huset.
På så vis blev det ljus från fler än ett väderstreck.

Köket var ofta väldigt litet. Det sågs inte som ett viktigt utrymme. Där vistades ju bara husmodern för att matlagning.

Trädgårdar på taket var populärt.

Alla krusiduller och ornamentering såg som onödigt och försvann. Det var ju inte praktiskt.

Folkhemmet

Under den här tiden, det vill säga 1930 och framåt började folkhemmet byggas i Sverige. I korthet innebar 
folkhemmet en idé om det goda livet för medborgarna. Det kom att innebära en utbyggnad av dagis, bostadsbidrag
och att staten tog ett högre ansvar för den enskilda medborgaren än tidigare. 

Inom bostadsområdet innebar det att bygga goda bostäder för medborgarna. Förändringar skulle alltid
baseras på forskning. Därför utfördes en hel del bostadsforskning där det utreddes hur ett optimalt kök
skulle vara organiserat.

Den här forskningen låg också till grunden för bland annat planlösningarna på miljonprogrammets lägenehter.

Tidstypiskt för 30-tal funkis

Möbler var släta och med enkla former.

Stålrör var populärt i möbler

Onödig dekoration förekom inte.

Stålrörsmöbler. Dekorationen på pelaren är inte renodlad funkis.

Vardagsrum från Vila Savoye. 1931.

 

Tidstypsikt för 40- tal

Både husens arkitektur och insidan förändrades från de tydligt strama modernistiska.

Husen blev tjockare från smalhusen.

Viss dekoration och mer mönster smög sig in.

Pinnstolen var en typisk vardaglig möbel från 40-talet.

Blommiga mönster var populära.

 

 

Tidstypiskt 50-tal

50-talet sammanföll med en stegring av levnadsstandard och inkomst i Sverige. TV
gjorde sitt intåg i vardagsrummet. 

Teak vanligt material för möbler

Asymmetriska svängda former 

Mönster med starka färger och svarta konturer.

Gult, Grått och Svart var en vanlig färgkombination.

Nylon och plast var nya material

TVn intog en plats i vardagsrummet, ofta i ett speciellt TV-skåp.

50-tals vardagsrum. TV-kanna på bordet, teak bord, stora geometriska mönster i bakgrunden.

 

Bokhyllan Tema. Gillis Lundgren 1953

50-tals tapet.

 

Tidstypiskt 60-tal

60-talet innebar rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen. Vietnamkriget intensifierades.
Fler flyttade in från landet in mot städerna. Det här skapade en trångboddhet, precis som idag.
Svaret från politiker var att börja ett omfattande byggnadsprojekt som efteråt kom att kallas
miljonprogrammet.

Starka färger. Rött Orange äppelgrönt.

Platsmöbler i orange och rött

Snurrfåtöljer

Heltäckningsmattan 

Ryamattor

Möbler var ibland inspirerade av rymdåldern.

 

Ovalia, 1968. Henrik Thor-Larsen

 

60-tals vardagsrum. Starka färger, plast.

Orange.

Jetson chair. 1969. Bruno Mathsson.

 

Funkisuppgift

Kursmål.

Hur tidsanda, möbler och arkitektur hänger ihop och har förändrats med tiden.

 

(Gestaltning av inredning)

Det här är ett typiskt hus från 30-talet. Ett sk smalhus. Planlösningen var för tiden anpassad och noga utformad.
Idag efterfrågar boende.

Exteriör av smalhuset

20140928 144358

Uppgiften.

Du har i uppdrag av mäklarfirman Notar att styla om lägenheten så den bättre passar för
2015. Det här ska du göra.

 • Planlösningen lämnar en del att önska, ordna de uppenbara problemen du ser. Det ska passa
  • en modern boende, bara en, beroende på storleken.
 • Entrén saknar en "wow"-faktor och axialitet, bland annat.
 • Det saknas uppdelning av offentliga och privata rum i bostaden. Offentliga rum kännetecknas
  • av ljus och öppenhet.
 • Det är en fördel om det går att möblera lägenheten, tex placera TV och TV-möbler.

Installera en balkong. Balkongen ska vara tidstypisk 30 eller 50-tal.

 • Tapeter, ytskikt och detaljer ska vara 30-50 tal. Googal H55 för ideér. Det kan vara problem
  • att hitta modeller av de olika inredningsdetaljerna. Då går det bra att spara en bild på ett
   • separat papper.

Här är en sketchupmodell av lägenheten

Här är lägenhetens planlösnig

lgh30tal