Planering Arkitektur Rum

GROVPLANERING

Del 1: Historia

Inredningshistoria (cirka 8 lektionstillfällen)

Begreppet hem och hushåll. Medeltid och möbler.

Medeltid

Renässans, Barock. 

Nystilar/Gustaviansk

Jugend/Nationalromantik/Swedish Grace 1880-1920

Modernism. 30-tal

Art Deco 30+

Folkhemmet. 50-tal

Rekordåren 60-70-tal

Postmodernism 80-tal

Ecco/Modern/Retro

Examination: Prov

Litteratur: websidor och föreläsningar

 

PROV V 49 FREDAG

 

Del 2: Planlösningar och rum och inredning (December-Februari)

Rum och planlösningar

Planlösningar.

Offentligt/Privat.

Examination: Lab + inlämning

Litteratur: Bostadens omätbara värden

Uterum.      

   Du skapar ett uterum som har någon anknytning till din bostad.                          

Examination: Lab inlämning (slutprojekt)

 

Ljusteori

Vi tittar på hur ljuset påverkar upplevelsen av bostaden. Artificiellet ljus
som lampor och dagsljus.

Examination: Lab (slutprojekt)

Färger, möbler och växter

   Vi tittar på några exempel på möbleringa och växter. Vi tittar också
   på färger och hur de fungerar ihop.

Examination: Lab (slutprojekt)

 

Del 3 Slutprojekt (från Februari/Mars)

Du utformar en bostad utifrån det vi lärt oss från kursen, framförallt Nylanders
kriterier i "Bostadens obestämbara värden".

Du väljer mellan att utföra en detaljerad digital modell enligt "Bättre än foto"
eller en fysisk modell i papp.

Examination: Lab och inlämning