Arkitektur hus

Planering Arkitektur hus

GROVPLANERING

Arkitekturhistoria December

Stadsplanering. Kamstaden à Rutnätsstaden àFörort

Stadens byggstenar. Stadsrummet, torg, Trygghetsvandring

Arkitekturstilar Medeltiden à 1800

Nystilar

Stadsvandring

Jugend/Nationalromantik

Funkis(modernism)

Folkhemmet

Rekordåren

Modern arkitektur och Kända Arkitekter

Examination: Prov

Bygglovet Februari

Mark och grunder och konstruktion och material

Revit

Examination: Lab

Gestaltning av Arkitektur Mars

V-ray

Omgivningens betydelse       

Examination: Slutprojekt

Slutprojekt  Juni

Visualisera en villa genom arkitektmodell i papp och digital.

Examination: Lab och inlämning